Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Τι θα σταματούσε η Συνθήκη για τον Έλεγχο των Όπλων;


Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια παγκόσμια Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για τα όπλα, το 2006.

Μια παγκόσμια Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων είναι απαραίτητη σήμερα. Θα καταστήσει τον έλεγχο των όπλων νομικά δεσμευτικό και θα διασφαλίσει ότι όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τα ίδια διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο των όπλων. Με λίγα λόγια, θα βοηθήσει να σταματήσουν τα όπλα να πέφτουν στα χέρια όσων σκοτώνουν χωρίς διάκριση και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όμως, οι κυβερνήσεις του κόσμου
κάνουν λίγα ή τίποτα για να το πετύχουν αυτό. Η ευθύνη για την αιματοχυσία και τη δυστυχία που
οφείλεται στην έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου των όπλων είναι δική τους, χωρίς περιστροφές.


Η επιτυχία διεθνών εκστρατειών για την απαγόρευση των ναρκών, για τη διαγραφή του χρέους των χωρών του τρίτου κόσμου και για τη σύσταση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου απέδειξαν ότι πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν υπ' όψιν τους την κοινή γνώμη. Η εκστρατεία «Ελέγξτε τα Όπλα» μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική στο να πιεσθούν οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τη Συνθήκη για τον Έλεγχο των Όπλων - αλλά μόνο αν αρκετοί άνθρωποι συμμετάσχουν σε αυτήν.
Ασφαλέστερες τοπικές κοινωνίες

Προκείμενου να έχουν οι τοπικές κοινότητες μια ευκαιρία να επιστρέψουν στην ειρήνη, ένας διεθνής νόμος για τα όπλα δεν θα είναι αρκετός από μόνος του. Θα πρέπει επίσης να απομακρυνθούν τα εκατομμύρια παράνομα όπλα και το πλεόνασμα όπλων που κυκλοφορούν ήδη.
Η Oxfam, η Διεθνής Αμνηστία και το IASNA ζητούν να αναληφθεί η εξής δράση σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Διεθνές επίπεδο
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει μια παγκόσμια Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για τα όπλα, το 2006.
Περιφερειακό επίπεδο
Θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο έλεγχοι που να προστατεύουν το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να περιορίζουν τη ροή και τη ζήτηση όπλων.

Εθνικό επίπεδο
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εισάγουν νέους νόμους και μέτρα ώστε να ενσωματώσουν τις αρχές της Συμφωνίας για το Εμπόριο Όπλων. Επίσης θα πρέπει να κλείσουν τα «παραθυράκια» στους ελέγχους όπλων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αυστηρά την τελική χρήση και να ελέγχουν αποτελεσματικά τους μεσάζοντες όπλων και την παραγωγή βάσει αδείας εκτός των συνόρων τους. Πρέπει να θέσουν τέρμα στην κατάχρηση όπλων από τις υπηρεσίες ασφαλείας τους και να εισαγάγουν συστήματα για τη λογοδοσία και την εκπαίδευσή τους, να λάβουν μέτρα για τον αφοπλισμό μετά τον τερματισμό μιας σύγκρουσης, να αναπτύξουν σωστά δικαστικά συστήματα για τη δίωξη όσων κάνουν κακή χρήση όπλων, να εφαρμόσουν όλη τη νομοθεσία ελέγχου των όπλων και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας τους που σχετίζονται με τα όπλα.

Τοπικό επίπεδο
Οι τοπικές κοινότητες και αρχές θα πρέπει να βοηθήσουν στη συλλογή και καταστροφή των πλεονασματικών και παράνομων όπλων, να εισαγάγουν προγράμματα εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο ώστε να απαλειφθούν νοοτροπίες βίας, να παράσχουν βοήθεια στα θύματα της ένοπλης βίας και να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης των προς το ζην σε όσους εξαρτώνται από τη βία για να ζήσουν

Δεν υπάρχουν σχόλια: